PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Wirja Nazzjonali Andreana

 

Ftuh  Ufficcjali  tal-Wirja  Nazzjonali  Dwar   il-Kult  ta'  Sant'Andrija  f'Pajjizna   -   Il-Gimgha 19 ta' Novembru, 2010

 

 Fl-okkazjoni tal-gheluq il-festi tal-1950 sena mill-Martirju ta'  Sant'Andrija Appostlu, il-Parrocca ta' Hal Luqa organizzat Esebizzjoni Nazzjonali dwar il-Kult ta' Sant'Andrija f'Pajjizna.  Il-wirja giet inawgurata ufficjalment mill-E.T. Dott. Ugo Mifsud Bonnici, President Emeritus fil-waqt li tbierket mill-Wisq Rev. Kappillan Dun Karm Camilleri.  Waqt is-serata tal-inawgurazzjoni inghata public lecture mill-istudjuz Antonio Espinosa Rodriguez dwar il-kwadri ta' Gius. Cali li llum jinsabu  fil-Palazz ta' San Anton.

Ritratti - K. Grima