PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Esebiti  fil-Wirja  Nazzjonali  Andreana

 

Ritratti - N. Zammit