PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Katalgu  tal-Wirja  Nazzjonali  dwar  il-Kult  ta'  Sant'Andrija  f'Pajjizna

 

Aghfas Hawn sabiex tara l-katalgu (l-ewwel parti)

 Aghfas Hawn sabiex tara l-katalgu (t-tieni parti)

 

Ktieb  ta'  tifkira  li  tqassam  nhar  l-Inawgurazzjoni  tal-Koppla

 

Aghfas Hawn sabiex tara l-ktieb

Tifkira  li  tqassmet  fil-jum  tal-inawgurazzjoni

Rekording  live  tal-muzika  li  giet  esegwita  kif  ukoll  DVD  tac-celebrazzjoni  tal-inawgurazzjoni

 

CD b'rekording live tal-muzika li giet esegwita waqt ic-cerimonja tal-inawgurazzjoni

 

DVD tac-cerimonja tal-inawgurazzjoni tal-koppla

 

Programmi  u  intervisti  mxandra  fuq  l-istazzjonijiet  televizivi

 Ghawdex Illum  fuq TVM

Programm imtella' minn CVC Productions

 

L-ewwel parti   -   Aghfas Hawn

It-tieni parti   -   Aghfas Hawn