PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Messagg  mill-E.T.  Mons  Tommaso  Caputo,  Nunzju  Apostoliku  ghal Malta  u  l-Libja

 

Messagg mill-E.T. Mons Tommaso Caputo
Nunzju Apostoliku ghal Malta u l-Libja

Fl-okkazjoni tal-gheluq il-Festi tal-
1950 sena mill-Martirju u d-Dhul Glorjuz fis-Sema ta'
Sant'Andrija Appostlu
A.D. 60  -  2010

 

Aghfas Hawn