PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

INAWGURAZZJONI SOLENNI
TAR-RESTAWR U T-TISBIH TAL-KOPPLA

PPRESEDUTA MILL-E.T. MONS ARCISQOF JOSEPH SPITERI

Knisja Parrokkjali Sant'Andrija Appostlu - Hal Luqa

It-Tlieta 29 ta' Gunju, 2010

 

Ritratti - Rubens Photography (Luqa)