PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

 

 

IL-PARROCCA TA' HAL LUQA

FLIMKIEN MAL-KNISJA KATTOLIKA RUMANA

IFAKKRU 

L-1950 SENA MILL-MARTIRJU U D-DHUL GLORJUZ FIS-SEMA' 

TA'

SANT' ANDRIJA APPOSTLU

60 A.D.  -  2010